Rada Nadzorcza

  • Andrzej Dulnik – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie jest prokurentem w DAD Doradztwo Gospodarcze Andrzej Dulnik w Poznaniu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Inwest Consulting S.A. w Poznaniu, Inwest Connect S.A. w Poznaniu. Jest członkiem rady nadzorczej BLU ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o. w Poznaniu oraz LMB CAPITAL S.A. w Poznaniu.

 

  • Bogdan Kasprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa zarządu Huty Szkła Artystycznego i Unikatowego „Jabłoński” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Jest również doradcą zarządu INVESTcon Group S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: TBS Koziołki Sp. z o.o. z Poznaniu, Inwest Consulting S.A. w Poznaniu, Inwest Connect S.A. w Poznaniu.

 

  • Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2010 roku posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2015 roku zaś tytuł profesora nadzwyczajnego.  Również od 2015 Prezes Zarządu spółki Medical Innovation Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej “Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńskowskiej” S.A.- Open S.A. Członek Rady Nadzorczej spółki Inno-Gene S.A. (od 2013 roku)

 

  • Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

 

  • Dariusz Kojat – Członek Rady Nadzorczej