Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 1/2017
Data: 16.05.2017 17:29

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 _”Spółka”_, informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2017 roku na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu _60-476_, przy ul. Jasielska 16A

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.medcampsa.pl.

Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_ZWZ_12_06_2017_MEDCAMP.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_12_06_2017_MEDCAMP.pdf