Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 5/2015
Data: 25.11.2015 16:06

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-25
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2015 roku na godz. 12:00 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielska 16A
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_i_projekty uchwal_22_12_2015

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16a
(ulica) (numer)
(61) 664 80 00 (61) 664 80 29
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7823089018 639525179
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-25 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu