Zmiana porządku obrad NWZ

Numer: 5/2015
Data: 27.11.2015 16:12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-27
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad NWZ
Podstawa prawna
Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ T2 Investment S.A., Emitent przedstawia aktualny porządek obrad wraz z projektami wszystkich uchwał na ZWZ zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki. Dokumenty związane z NWZ dostępne są także na stronie internetowej Spółki (http://medcampsa.pl/).
Załączniki
Plik Opis
Zmiana_porzadku_obrad_NWZ.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16a
(ulica) (numer)
(61) 664 80 00 (61) 664 80 29
(telefon) (fax)
info@technopark2.pl www.medcampsa.pl
(e-mail) (www)
7823089018 639525179
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-27 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu