Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Numer: 4/2018
Data: 03.04.2018 16:30

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 2018
Data sporządzenia: 2018-04-03
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDCAMP S.A. _”Spółka”_ informuje, że dnia 3 kwietnia 2018 r. wpłynęło zawiadomienie o transakcji nabycia w dniu 29 marca 2018 r. przez spółkę FR FINANCE S.A. z siedzibą w Poznaniu 1.815.045 _jednego miliona ośmiuset piętnastu tysięcy czterdziestu pięciu_ akcji Spółki, dających 6,94 % udziału w jej kapitale zakładowym.
Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku:
1_ umowy zawartej ze spółką Moonrock Enterprise S.A. w wyniku, której FR FINANCE S.A. nabyła 262.832 akcji Spółki,
2_ umowy zawartej ze spółką Blumerang Investors S.A. w wyniku, której FR FINANCE S.A. nabyła 1.552.213 akcji Spółki.
Przed dokonaniem ww. transakcji FR FINANCE S.A. nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki.
Po dokonaniu ww. transakcji FR FINANCE S.A. posiadać będzie bezpośrednio 1.815.045 akcji Spółki, dających 1.815.045, co daje 6,94 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
Podmioty zależne od FR FINANCE S.A. nie posiadają akcji Spółki.
Informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o ofercie publicznej – nie dotyczy _FR FINANCE S.A. nie posiada instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-03 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu