Zawarcie umowy przelewu wierzytelności

Numer: 2/2017
Data: 02.06.2017 16:56

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym informuje, że w dniu 02 czerwca 2017 r. zawarł umowę przelewu wierzytelności wobec spółki T2 Szamotuły sp. z o.o. na łączną kwotę 1.999.924,25 zł _jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i 25/100_, za kwotę 1.850.000 zł _jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Przedmiotem umowy przelewu wierzytelności jest umowa pożyczki, na którą składa się kwota kapitału w wysokości 1.230.000,00 zł oraz odsetki od kapitału w kwocie 769.924,25 zł. Spłata wierzytelności przez dłużnika zostanie zabezpieczona przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika do kwoty 2.500.000 zł.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-02 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDCAMP S.A.
Tytul Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 60-476
Miasto Poznań
Ulica Jasielska
Nr 16a
Tel. (61) 664 80 00
Fax (61) 664 80 29
e-mail
NIP 7823089018
REGON 639525179
Data sporzadzenia 2017-06-02
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www