Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez spółkę MEDCAMP S.A.

Numer: 4/2017
Data: 25.07.2017 17:45

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-25
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez spółkę MEDCAMP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 25 lipca 2017 r. uzyskał informację, iż Spółka została wybrana do dofinansowania w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki MEDCAMP S.A. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku regulowanym GPW w Warszawie”.
Wartość dofinansowania wynosi 409.350,00 zł. Zarząd wskazuję, że odpowiednia umowa o dofinansowanie zostanie zawarta, w terminie 14 dni pod warunkiem dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-25 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu