Spółka portfelowa Emitenta, Genxone SA, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce wprowadza do oferty testy wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19)

Numer: 9/2020
Data: 18.03.2020 20:02

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 2020
Data sporządzenia: 2020-03-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Spółka portfelowa Emitenta, Genxone SA, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce wprowadza do oferty testy wykrywające obecność SARS-Cov-2 _COVID-19_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 18 marca 2020 roku powziął informację, że spółka Genxone S.A. z siedzibą w Złotnikach, według wiedzy Emitenta, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce, zamierza rozpocząć działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS – Cov -2 _COVID – 19_. Spółka planuje wykonywać badania we współpracy ze swoim strategicznym partnerem spółką Diagnostyka sp. z o.o. – obecnie największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce. W związku z tym w dniu 16 i 17 marca 20120 roku Genxone S.A. i Diagnostyka sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami. Na ich podstawie Diagnostyka sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy Genxone wykrywające obecność SARS-Cov-2 _COVID-19_ przy użyciu metody Real Time RT-PCR.

Spółka Genxone S.A., której akcje posiada Emitent, to spółka z branży biotechnologicznej, która świadczy usługi diagnostyki genetycznej w oparciu o technologię sekwencjonowania nanoporowego. W 2018 roku spółka utworzyła Laboratorium Genetyki Molekularnej, a w 2019 roku uzyskała status NZOZ. Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS- COV – 2 _COVID – 19_, zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Genxone S.A. posiada potencjał diagnostyczny, naukowo-badawczy i organizacyjny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 _COVID-19_.

Spółka zamierza zaoferować w pierwszej kolejności badania osobom, które nie wykazują objawów klinicznych choroby, a także nie były narażone na kontakt z osobami zakażonymi SARS – Cov -2 oraz chorymi na COVID-19.

Test wykonywany przez Genxone S.A. jest zaprojektowany zgodnie z zaleceniami WHO i umożliwia wykrywanie 3 genów w pojedynczej reakcji Real-Time PCR: gen E, gen N i genRdRP. Daje to możliwość wykrycia wirusów z grupy beta-koronowirusów _gen E_ oraz identyfikację wirusa SARS-Cov-2 _gen N i RdRP_. Tak zaprojektowany test gwarantuje podwójne potwierdzenie w przypadku zakażenia, jak również zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie negatywnych w przypadku wykrycia tylko jednego targetu dla SARS-Cov-2. Zmniejsza to ryzyko otrzymania wyników wątpliwych, w przypadku których istnieje konieczność powtórki weryfikującej _powtórnego pobrania i/lub sekwencjonowania_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16c/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu