Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Numer: 7/2016
Data: 25.07.2016 09:29

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A.- „Emitent”, w trybie art. 19. Rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2016 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta od Pana Tomasza Banasiewicza- Członka Rady Nadzorczej spółki MEDCAMP S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie_T.Banasiewicz