Podpisanie listu intencyjnego w kwestii zaangażowania kapitałowego w spółkę prowadzącą stronę www.zdrowegeny.pl

Numer: 21/2020
Data: 24.04.2020 09:55

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w kwestii zaangażowania kapitałowego w spółkę prowadzącą
stronę www.zdrowegeny.pl
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 23 kwietnia spółki Genxone S.A., Zdrowegeny.pl sp. z o.o. oraz
Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. zawarły list intencyjny. Zgodnie z jego treścią strony
zamierzają przeprowadzić due diligence prawny oraz finansowy, a po otrzymaniu
satysfakcjonujących wyników rozpocząć negocjacje w celu zaangażowania kapitałowego w
Zdrowegeny.pl.
Zdrowegeny.pl to jedyny w Polsce marketplace dla specjalistycznych badań diagnostycznych.
Spółka rozpoczęła działalność w 2015 roku przy wsparciu funduszu MCI Capital, a od marca
2018 roku jej głównym udziałowcem jest Diagnostyka sp. z o.o. –największa sieć
diagnostyczna w Polsce. Spółka umożliwia klientom zakup i realizację badań online, w tym
oferuje m.in. testy na nietolerancje pokarmowe, testy alergiczne, badania genetyczne, testy
na ojcostwo oraz produkty związane z dietą DNA. Ze spółką współpracują liczne laboratoria,
w tym Diagnostyka sp. z o.o., Alab laboratoria, Genomed, jak również Genxone S.A.
Zdrowegeny.pl od początku swego powstanie intensywnie się rozwijają, co przekłada się na
dynamiczny wzrost przychodów spółki oraz rozpoznawalność platformy. Działania spółki
zostały dostrzeżone w 2019 roku w rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”,
w którym spółka kategorii „Wschodzące Gwiazdy” uzyskała 4 miejsce w Europie.
Zdrowegeny.pl sp. z o.o. jest również podmiotem wykonującym działalność leczniczą i
została wpisana przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą pod numerem księgi 000000200611. Obecnie wraz z Diagnostyka sp. z
o.o. zorganizowała na terenie kilku miast _m.in. w Warszawie_ mobilne punkty pobrań
próbek na obecność koronawirusa SARS -Cov – 2 typu „Drive&Go-Thru”. Zdrowegeny.pl
oferują obecnie wykonanie testów molekularnych na koronawirusa SARS – CoV – 2 metodą
Real-time RT – PCR rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz badania
serologiczne, polegające na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-
COV-2 – przeciwciał IgM, IgA oraz IgG.
Dostrzegając potencjał spółki Emitent uznaje, spółka może być realnym wsparciem dla
rozwoju Genxone S.A. oraz poszerzyć jej kanały sprzedaży i z tego względu rozpoczął
rozmowy dotyczące nabycia udziałów spółki Zdrowegeny.pl bezpośrednio przez Emitenta lub
poprzez Genxone S.A. Warto podkreślić, że obecnie obie spółki współpracują w zakresie
oferowania produktów Genxone S.A. na platformie zdrowegeny.pl.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16C/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu