Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GENXONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Numer: 5/2017
Data: 13.09.2017 16:50

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GENXONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. _”Spółka”_ w dniu 13 września 2017 r. otrzymał informację o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółki jako nowego wspólnika w spółce GENXONE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka objęła 770 udziałów o łącznej wartości 385.000 PLN w zamian za wkład pieniężny, co stanowi około 29,84 % udziału w kapitale zakładowym.