Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta

Numer: 11/2016
Data: 08.09.2016 11:12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-08
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 7 września 2016 roku Pan Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej spółki MEDCAMP S.A., działając stosownie do art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił Emitenta o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_T_Banasiewicz

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-08 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu