Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Numer: 3/2018
Data: 03.04.2018 15:00

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2018
Data sporządzenia: 2018-04-03
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDCAMP S.A. _”Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 3 kwietnia 2018 r. od BLUMERANG INVESTORS S.A. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o zbyciu 1.552.213 akcji Spółki przez BLUMERANG INVESTORS S.A.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
03_04_2018_Powiadomienie_art._19_MAR(1)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-03 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu