Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 14.07.2016 r.

Numer: 4/2016
Data: 14.07.2016 14:50

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 14.07.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.07.2016 roku:
1. Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3 187 487 głosy na ZWZ, które stanowiły 92,22 % na ZWZ i które stanowiły 51,83% udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 268 930 głosy na ZWZ, które stanowiły 7,78% na ZWZ i które stanowiły 4,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów.