Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2017r.

Numer: 3/2017
Data: 12.06.2017 14:24

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2017r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2017 roku:
1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 18.438.430 głosów na ZWZ, które stanowiły 85,26 % na ZWZ i które stanowiły 70,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3.187.469 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,74 % na ZWZ i które stanowiły 12,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
Info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-12 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu