Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ MEDCAMP S.A. w dniu 08.04.2020r.

Numer: 17/2020
Data: 08.04.2020 14:42

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ MEDCAMP S.A. w dniu 08.04.2020r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.04.2020 roku:

1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3.849.500 głosów na NWZ, które stanowiły 14,72% na NWZ i które stanowiły 43,2 % udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 635.212 głosów na NWZ, które stanowiły 2,42 % na NWZ i które stanowiły 7,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów
2. FR Finance S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 1.805.045 głosów na NWZ, które stanowiły 6,9 % na NWZ i które stanowiły 20,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów
2. JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwały 2.620.000 głosów na NWZ, które stanowiły 10,01 % na NWZ i które stanowiły 29,4 % udziału w ogólnej liczbie głosów

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16c/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu