Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Numer: 6/2011
Data: 16.06.2011 15:11

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-16
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r.
1) Tomasz Tyliński, któremu przysługiwały 1.975.149 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 77,26% udział w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. i które stanowią 32,12% udział w ogólnej liczbie głosów.
2) BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 268.930 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 10,52% udział w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. i które stanowią 4,37% udział w ogólnej liczbie głosów.
3) BLUMERANG PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 312.487 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 12,22% udział w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. i które stanowią 5,08% udział w ogólnej liczbie głosów. BLUMERANG PRE IPO S.A. jest podmiotem zależnym od BLUMERANG S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-16 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu