Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta

Numer: 5/2011
Data: 20.05.2011 11:17

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-20
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 r. w siedzibie Emitenta w Poznaniu, ul. Jasielska 16a, o godz. 12.00 odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta. W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis

T2_ogloszenie_ZWZ.pdf
T2_uchwaly_ZWZ.pdf
T2_uchwaly_ZWZ.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-20 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu