Wykaz akcjonariuszy

Numer: 5/2009
Data: 14.01.2009 17:45

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2009
Data sporządzenia: 2009-01-14
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyøej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TECHNOPARK 2 S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2009 r.:
1) Tomasz Tyliński, któremu przysługiwało z posiadanych akcji 1.971.278 głosów, stanowiących 44,08% udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, i które stanowią 32,05% udział w ogólnej liczbie głosów,
2) Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwało z posiadanych akcji 1.209.000 głosów, stanowiących 27,03% udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, i które stanowią 19,66% udział w ogólnej liczbie głosów,
3) Beata Schmidt-Tylińska, której przysługiwało z posiadanych akcji 900.000 głosów, stanowiących 20,12% udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, i które stanowią 14,63% udział w ogólnej liczbie głosów,
4) BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwało z posiadanych akcji 268.930 głosów, stanowiących 6,01% udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, i które stanowią 4,37% udział w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-01-14 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu