Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Numer: 4/2012
Data: 26.06.2012 10:38

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-26
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 22.06.2012 roku.

1) Tomasz Tyliński , któremu przysługiwały 1 975 249 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 51% udziału w głosach na walym zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. i które stanowiły 32,12 w ogólnej liczbie głosów.
2) BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 268 930 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 6,92% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. i które stanowiły 4,4% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3) BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 312 487 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 8,03% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. i które stanowiły 5,1% udziału w ogólnej liczbie głosów.
4) INVESTCON GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 1 332 000 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 34,25% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. i które stanowiły 21,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-26 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu