Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Numer: 4/2010
Data: 29.06.2010 17:04

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2010
Data sporządzenia: 2010-06-29
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2010 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzniu byli: p. Tomasz Tyliński, któremu z posiadanych akcji przysługiwało 1.972.150 głosów, co stanowiło 77,37% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 32,07% głosów w ogólnej liczbie głosów, BLUMERANG PRE IPO S.A.z siedzibą w Poznaniu, której z posiadanych akcji przysługiwało 308.000 głosów, co stanowiło 12,08% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 5,01% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, której z posiadanych akcji przysługiwało 268.930 głosów, co stanowiło 10,55% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 4,37% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-06-29 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu