Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 2/2010
Data: 31.05.2010 20:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2010
Data sporządzenia: 2010-05-31
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16 A, 60–476 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000276511, informuje, iż w dniu 31 maja 2010 roku na stronie internetowej spółki www.medcampsa.pl, zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16A w Poznaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 26 czerwca 2010 roku, przekazujemy w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis

zwz_T2I.pdf
projekty_T2I.pdf
projekty_T2I.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-31 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu