Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Numer: 17/2013
Data: 04.07.2013 20:52

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-04
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2013 roku.

1) BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3.187.487 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 92,22% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r. i które stanowiły 51,83% udziału w ogólnej liczbie głosów.
2) MOONROCK ENTERPRISE S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 268.930 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 7,78% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r. i które stanowiły 4,37% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-04 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu