Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 16/2013
Data: 31.05.2013 20:50

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-31
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielska 16A
Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.medcampsa.pl.
Załączniki
Plik Opis

T2_ZWZA_ogloszenie_2013.pdf
T2_ZWZA_projekty_uchwal_2013.pdf
T2_ZWZA_projekty_uchwal_2013.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-31 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu