Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Numer: 1/2008
Data: 18.02.2008 22:01

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2008
Data sporządzenia: 2008-02-18
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyøej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 lutego 2008 r., akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów był p. Tomasz Tyliński. Panu Tomaszowi Tylińskiemu z posiadanych akcji przysługiwało 1.968.000 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 32% głosów w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-18 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu