Uzupełnienie raportu 10/2013

Numer: 11/2013
Data: 17.04.2013 21:49

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-17
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu 10/2013
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd T2 Investment S.A. uzupełnia raport numer 10/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku o informacje o poszczególnych transakcjach dokonanych przez członka Rady Nadzorczej w związku z zawiadomieniem otrzymanym w dniu wczorajszym.

„Zarząd T2 Investment S.A. otrzymał w dniu 16 kwietnia 2013 roku zawiadomienie o dokonaniu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta następujących transakcji na rynku NewConnect, których przedmiotem były akcje Emitenta:

1) Kupno 1 akcji po 0,64 zł. w dniu 4 marca 2013 r.
2) Sprzedaż 1 akcji po 0,91 zł w dniu 4 marca 2013 r.
3) Sprzedaż 20 akcji po 0,91 zł w dniu 6 marca 2013 r.
4) Sprzedaż 200 akcji po 0,91 zł w dniu 11 marca 2013 r.
5) Sprzedaż 1270 akcji po 0,97 w dniu 26 marca 2013 r.
6) Sprzedaż 5000 akcji po 1,19 w dniu 27 marca 2013 r.
7) Sprzedaż 1 akcji po 1,43 w dniu 27 marca 2013 r.
8) Sprzedaż 300 akcji po 1,43 zł. w dniu 28 marca 2013 r.
9) Sprzedaż 370 akcji po 1,47 zł w dniu 28 marca 2013 r.
10) Kupno 2.000 akcji po 0,89 zł w dniu 11 kwietnia 2013 r.
11) Kupno 8.000 akcji po 0,80 zł w dniu 11 kwietnia 2013 r.
12) Kupno 3.000 akcji po 0,76 zł w dniu 11 kwietnia 2013 r.
13) Kupno 153 akcji po 0,77 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.
14) Kupno 2.999 akcji po 0,82 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.
15) Kupno 1.358 akcji po 0,84 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.
16) Kupno 5.000 akcji po 0,85 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.
17) Kupno 490 akcji po 0,86 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.
18) Kupno 4.900 akcji po 0,87 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.
19) Kupno 3.100 akcji po 0,88 zł w dniu 12 kwietnia 2013 r.

Członek Rady Nadzorczej w okresie od 4 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku sprzedał łącznie 7.162 akcji T2 Investment S.A. oraz kupił łącznie 31.001 akcji spółki T2 Investment S.A.

Osoba zobowiązana do przekazywania informacji nie wyraża zgody na publikację swoich danych osobowych.“

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-17 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu