Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej

Numer: 10/2013
Data: 16.04.2013 21:59

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-16
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od 4 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku następujących transakcji na rynku NewConnect:
– sprzedał łącznie 7.162 akcji spółki T2 Investment S.A.
– kupił łącznie 31.001 akcji spółki T2 Investment S.A.

Osoba zobowiązana do przekazywania informacji nie wyraża zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-16 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu